Sunete de OMega

Omul Alfa. Omul Beta. Femeia Alfa. Femeia Beta. Bărbatul Alfa. Bărbatul Beta. Ierarhie. Organizare după grade, după abilități, după cât de folositor este membrul unui grup-grupului. Omul care se vede pe sine incomplet și neterminat. Omul care își caută jumătatea. Luptă de putere, competiție, dualitate. Evoluție prin cădere, separare, prin sacrificiu, prin suferință și durere.

Până când apare … Până când a apărut …

Omul nou, Omul OMega. Cel care știe că nu este nici bărbat, nici femeie. Cel care știe că este și bărbat și femeie. Cel care știe că NU ESTE gândul său, trupul său, emoția sa. Cel care știe că ESTE ȘI gândul său, trupul său și emoția sa. Shiva-Shakti în același trup, în același templu. Cel care știe că el este dincolo de timp și spațiu. Cel care știe că este Origine și Manifestare simultan. Spirit și Materie simultan. Conștiință și Energie simultan. Abilitatea ca unul să-și recunoască cei doi poli. Omul total, întreg. Omul conștient de esența lui. Omul lucid. Omul liber. Desăvârșit. Unicitate. Recunoaștere. Apartenență. Organizare după onestitate, autenticitate. Evoluție prin colaborare, compasiune, încredere, prezență.

Sunete de OMega. Muzica vieții pe diverse portative, scrisă cu note de aur și mâini dibace, de o inimă curată și o minte ascultătoare. Sunete. Ritm. Valuri de cunoaștere.

Sunete de OMega care vin și se duc. Omul OMega, cel care cântă, cel care ascultă, cel care privește și învață cum viața se crează pe sine, din spațiul interior, din cel mai intim și profund loc al ființei.

Sunetul de OMega. Liniștea.

echilibru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s